DÜNYA DERİ ENDÜSTRİSİ

Dünyanın en eski mesleklerinin başında gelen dericilikte, ilk dönemlerde küçük aile işletmelerinde geleneksel yöntemlerde ham derinin işlenmesi gerçekleştirilirken, 1900’lü yıllarla birlikte sanayi endüstrisi olarak üretim başlamıştır. Bu süreç ile birlikte deri giyim, deri ayakkabı ve saraciye ürünleri sanayisinde de paralel bir gelişim yaşandığı görülmektedir.

Deri üretiminde 1970’li yılların ortalarına kadar, sanayide gelişen ülkelerin ön planda olduğu görülürken, bu tarihten 1990’lı yılların başlarına kadar, deri üretiminin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaya başladığı bilinmektedir. Bu değişimi yaratan ana faktörler ise, yoğun emek-iş gücü ihtiyacı, emek maliyetlerinin yüksekliği ve çevre kirliliğidir.

Deri üretiminden uzaklaşan gelişmiş ülkelerin ise getirisi daha yüksek olan teknoloji yoğun ürünlere ağırlık verdiği gözlemlenmiştir. Buna bağlı olarak bu yıllarda başta Kuzey Amerika ülkeleri olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya ve İtalya’da dericilik sanayisinde bir gerileme döneminin başladığı ortaya çıkmıştır.

Gelişmekte Olan Ülkelerde Dericilik

Dericiliğin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere geçişinde rol oynayan bazı faktörler bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

  • Gelişmekte olan ülkenin ham deri üretim miktarının daha yüksek olması.
  • İş gücü ve diğer üretim girdi maliyetlerinin düşük olması.
  • Coğrafi konumlarının hammadde üreten ülkelere daha yakın olması.
  • Alım gücü yüksek olan ülke pazarlarına yakınlık durumu.
  • Uygulanan ihracat ve yatırım teşvik politikalarıdır.

Geleneksel olarak sanayinin bilindiği, ham derinin bol olduğu, ucuz iş gücü ve büyük bir iç pazar varlığı oplan ülkelere sektörde büyük avantajlar kazandırmıştır. Bunlar Brezilya, Pakistan, Hindistan, Türkiye, Meksika ve Arjantin’dir. Bu ülkelerin yanı sıra Çin, Tayvan, Güney Kore ve Tayland gibi ülkelerde de  yabancı sermaye yatırımlarına- sağlanan kolaylıklar da dericiliğin ilerlemesinde öncü rol oynamıştır.

Bunların dışında Romanya ve Vietnam’ın, işlenmiş deri ithalatında sergiledikleri öncülükle ayakkabı ve deri giyimde oldukça ön plana çıktıkları da görülmektedir.

Dünyanın Deri Liderleri

Elinde en iyi teknolojiyi ve yenilikçi tasarımları  bulunduran İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa gibi ülkeler, günümüzde dünya deri piyasasına yön verir duruma gelmişlerdir. Özellikle de Çin, günümüzde dünyanın en büyük deri üreticilerinden biri olmuştur. Bunun en büyük nedeni ise, ülkedeki yabancı sermayeli teşebbüslerin deri üretimini sürekli artırmalarıdır.

Çin’in yanı sıra;  Pakistan, Hindistan, Hong Kong ve Güney Kore, dünya deri ürünleri ihracatında en ön sırada gelmektedirler. Bu ülkeler ham deri bolluğu, ucuz iş gücü, büyük bir iç pazarın varlığı gibi avantajları elinde bulundurur. Türkiye ise dünya deri tedarikçileri sıralamasında 11. sırada yer almaktadır.

Dünya genelinde deri ihracatı durumu incelendiğinde, ihracatta ayakkabı sektörünün ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Ayakkabı sektörünü sırasıyla saraciye ürünleri takip etmektedir.

Yarı işlenmiş ve işlenmiş deri ihracatı 3. sırada, kürkten eşya ile deri giyim eşyası ihracatı ise 4. sırada bulunmaktadır. Dünya deri ve deri ürünleri ihracatında Çin ilk sırada yer alırken, Çin’i sırasıyla İtalya, Vietnam, Fransa, Almanya, Belçika, Hindistan takip etmektedir. Türkiye ise dünya ülkeleri arasında deri ihracatında 16. sırada bulunmaktadır.

 

 

 

 

derivesen Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir