DÜNYA DERİ ENDÜSTRİSİ

Dünyanın en eski mesleklerinin başında gelen dericilikte, ilk dönemlerde küçük aile işletmelerinde geleneksel yöntemlerde ham derinin işlenmesi gerçekleştirilirken, 1900’lü yıllarla birlikte sanayi endüstrisi olarak üretim başlamıştır. Bu süreç ile birlikte deri giyim, deri ayakkabı ve saraciye ürünleri sanayisinde de paralel bir gelişim yaşandığı görülmektedir.

Deri üretiminde 1970’li yılların ortalarına kadar, sanayide gelişen ülkelerin ön planda olduğu görülürken, bu tarihten 1990’lı yılların başlarına kadar, deri üretiminin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaya başladığı bilinmektedir. Bu değişimi yaratan ana faktörler ise, yoğun emek-iş gücü ihtiyacı, emek maliyetlerinin yüksekliği ve çevre kirliliğidir. Devamı

DERİ NASIL TABAKLANIR?

Deri tabaklama işlemi ham deriyi işleme eylemidir. Ham deriyi işlemek için farklı tabaklama yöntemleri kullanılır. Tabaklama, deri işleme yöntemidir, yani derinin fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutulup endüstriyel bir ürün olarak kullanılacak hale getirilmesidir. Bu yöntemler sonucunda deri hammaddesi, istenilen şekle ve modele dönüştürülerek giyimden döşemeye, aksesuardan dekor ürünlerine, halıdan posta kadar farklı derim eşyalara dönüştürülür. Peki deri nasıl tabaklanır? İşte yanıtı: Devamı

DERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gerçek bir deri kendine has doğal özelliklere sahiptir. Bu özellikler aynı zamanda gerçek deriyi suni deriden ayıran temel özelliklerdir. Gerçek deri dayanıklıdır, uzun ömürlüdür, kolay deforme olmaz, üretimi birçok süreçten geçtiği için değerli ve pahalıdır. Gerçek deri doğal olduğu için yapay deri gibi doğaya bir zarar vermez ve bu açıdan da çevrecidir. Kullanıldığı ürüne asalet, şıklık ve lüks bir görüntü sunar. Esnektir. Bu ve benzeri çok sayıda özellik deriyi deri yapan özelliklerin başında gelmektedir. Devamı

DERİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR

Çok eski yıllarda belli başlı alanlarda daha az amaçla kullanılan deri, bugüne gelindiğinde sayısız alanda ve pek çok amaçla kullanılan bir materyale dönüşmüştür. Günümüzde deri sanayisi de teknolojik gelişmeler paralelinde, üretim ve işleme çalışmalarında çeşitlilik arz etmektedir. Döşeme, giyim, ilaç sanayi, aksesuar, dekor, süsleme, ısınma, sanat gibi pek çok alanda kullanılan derinin atıkları ise sabun, ilaç sanayi, jelâtin, hayvan maması gibi alanlarda işlenmekte ve kullanılmaktadır. Devamı

TÜRKİYE’DE DERİCİLİK SEKTÖRÜ

Geçmiş yıllarda Rusya ile yaşanan siyasi ve ekonomik anlaşmazlıklardan oldukça etkilenen Türk dericilik sektörü, yaşanan krizi geride bırakarak yeniden toparlanmaya, hem üretim hem de ihracat payını arttırmaya başladı. Üretim değeri açısından deri sanayisi hala ülkemizin sürükleyici sektörlerinden biri olurken, elde ettiği rekabet gücü, deneyim ve yüksek üretim kapasitesiyle günümüzde dünya devleri ile yarışan bir konuma yükselmiştir. Türkiye ayrıca dünyanın en büyük 11. Deri tedarikçisi konumuna da yükselmiştir. Bununla birlikte teknolojik açıdan donanım ve teknik bilgiyi de ihraç edebilecek düzeye gelen deri sektörümüz, bugün 7 bine yakın işletmede 70 bin kişiyi istihdam etme potansiyeline ulaşmış durumdadır. Devamı

CEYLAN DERİSİ VE ÖZELLİKLERİ

Ceylan derisi, hayvan derileri içerisinde beklide dayanıklılığı en uzun olan deridir. Bundan asırlar öncesinden günümüze kadar ulaşan pek çok yazılı eserin, ceylan derisi üzerine yazıldığı saptanmıştır. Doğallığını ve yapısını bu kadar uzun süre koruyabilen başka hiçbir deri yoktur. Üzerine yazı yazılabilecek hale getirilen ceylan kürkünün tüysüz haline ceylan derisi denilmektedir.  Ceylan derisi kendi içerisinde ise 2 çeşide ayrılır. Kitap ciltlerinde kullanılan beyaz ceylan derisine ciran denir. Üzerine yazı yazılan tabaklanmış ceylan derisine rak denir. Devamı

DERİSİ KULLANILAN HAYVANLAR

Türkiye’de dericilik sektöründe hammaddeye ulaşmak oldukça zorlu bir süreçtir. Büyükbaş hayvan derilerinin yüzde 54’ü, küçükbaş hayvan derilerinin ise yüzde 25’i yurtiçinden karşılanırken, geri kalan oran ise ithal edilmektedir. Bunun nedeni ise sayı ve kalite açısından Türkiye’de hayvan derisinin yeterli olmamasıdır. Hayvancılık alanında yaşanan gerileme de deri ithalatını arttıran unsurlardan biri olmuştur.

Giyimden dekora, ilaç sanayisinden aksesuara, ısınmadan döşemeye kadar çok geniş bir alanda kullanılan deri için bazı hayvanlar tercih edilmektedir. Her hayvanın derisi kullanılmaz, kullanılabilen hayvan derileri de kendi içlerinde farklı özellikleri barındırdığı için de farklı alanlarda ve amaçlarda kullanılmaktadır. Derisi kullanılan hayvanları küçükbaş, büyükbaş ve av hayvanları olarak 3 ayrı kategoride ele alabiliriz. Devamı

GERÇEK DERİ VE SUNİ DERİ

Gerçek deri ile suni deri arasından karakteristik özellikte farklılıklar bulunur. Eğer bir deri uzmanı değilseniz, gerçek deri ile suni deriyi bir bakışta ayırt etmeniz mümkün olmayacaktır. Bazı insanlar gerçek deriyi, etik sebeplerle tercih etmeyebilmektedirler. Ancak özellikle de eti yene hayvanların derilerinden üretilen deri malzemelerin tercih edilmesi, hem sağlık, hem kullanım hem de dayanıklılık açısından çok sayıda avantaj ve fayda sağlamaktadır. Almış olduğunuz ya da almayı düşündüğünüz bir ürünün gerçek deri olup olmadığını anlamanın da bazı yolları bulunmaktadır. Bunun için ise gerçek derinin özelliklerini bilmek gerekmektedir. Devamı

DERİNİN TARİHÇESİ

Derinin tarihi, neredeyse insanlığın ilk dönemlerine kadar gitmektedir. Eski dönemlerde avcılıkla hayatlarını idame ettiren insanoğlu, avladıkları hayvanın etinden olduğu kadar derisinden de faydalanmıştır. Ve bu faydalanma her ne kadar şekil değiştirse de günümüze kadar varlığını sürdürerek gelmiştir. İlk dönemlerde korunma, sağlık, ısınma gibi amaçlarla kullanılan deri, günümüzde aynı amaçlarla beraber giyim, süs, dekor, aksesuar sanat, moda gibi alanlarda da sıkça kullanılan bir materyal olarak karşımızda durmaktadır. Devamı