TÜRKİYE’DE DERİCİLİK SEKTÖRÜ

 

Geçmiş yıllarda Rusya ile yaşanan siyasi ve ekonomik anlaşmazlıklardan oldukça etkilenen Türk dericilik sektörü, yaşanan krizi geride bırakarak yeniden toparlanmaya, hem üretim hem de ihracat payını arttırmaya başladı. Üretim değeri açısından deri sanayisi hala ülkemizin sürükleyici sektörlerinden biri olurken, elde ettiği rekabet gücü, deneyim ve yüksek üretim kapasitesiyle günümüzde dünya devleri ile yarışan bir konuma yükselmiştir. Türkiye ayrıca dünyanın en büyük 11. Deri tedarikçisi konumuna da yükselmiştir. Bununla birlikte teknolojik açıdan donanım ve teknik bilgiyi de ihraç edebilecek düzeye gelen deri sektörümüz, bugün 7 bine yakın işletmede 70 bin kişiyi istihdam etme potansiyeline ulaşmış durumdadır.

Genel Hatlarıyla Dericiliğin Bugünü

Türk deri sektörü, alt yapısı, teknolojik gelişmeleri, ihracatı ve üretimi ile belirli bir rekabet düzeyine ulaşmış olsa da, sektörün temel girdisi olan ham derinin ülke genelinde üretim kapasitesinin standartlara çok uygun ve yeterli düzeyde olmaması, ham ve yarı işlenmiş deri ithalatını yüksek düzeyde tutmaktadır. Bugün ülkemizde üretilen deri türleri koyun, kıl keçisi, tiftik keçisi, sığır, manda, ceylan ve deve derisidir. Geçmiş yıllarda, ithal ettiği ham ve yarı işlenmiş deriyi, değeri yüksek ürünlere dönüştürerek, bu ürünleri bavul ticareti yoluyla kuzey ülkelerine ihraç eden Türk deri sanayisi, günümüzde bu ticaret biçiminin azalmasıyla kayıtlı ihracata daha fazla ağırlık vermeye başlamıştır. Ülkemizde ağırlıklı olarak İstanbul-Tuzla, Tekirdağ-Çorlu, İzmir-Menemen, Bursa, Uşak, Bolu-Gerede, Balıkesir-Gönen, , Manisa-Kula ve Isparta’da deri işleme sanayisinin yoğunlaştığı, son iki yılda ise deri konfeksiyonlarında atölye ve tabakhanelerin yarısının kapandığı görülmektedir.

 

Türkiye’de Dericilik Sektörü İhracat Rakamları

Son verilere göre, 11,9 milyar dolar genel ihracat rakamına ulaşan Türkiye’de deri ve deri ürünleri ihracatı ise 120,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Deri ve deri ürünleri sektörünün toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 1 düzeyindedir. Bu ihracat oranı içerisinde en yüksek paya ise yüzde 51 ile deri ayakkabılar sahip olmuştur. Deri eşya, postlar yüzde 24, kürklerin payı yüzde 10, ham ve işlenmiş deri ürünlerinin ihracatımızdaki payları ise yüzde 12’ye ulaşmıştır.

2017 yılı itibari ile deri ve deri ürünleri ihracatında en önemli ihracat pazarı ise yüzde 9’luk bir oran ve 11 milyon dolarlık rakamla Irak olmuştur. Aynı alanda yapılan ihracatta Yüzde 7 pay ve 8,5 milyon dolarlık oranla en yüksek ikinci paya sahip olan ülke ise Rusya’dır. Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat ise 46 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, Ortadoğu Ülkeleri grubuna yapılan ihracat, geçen yıla göre yüzde 6,5’luk bir düşüşle 25 milyon dolara gerilemiştir.

Ürün Bazında Deri İhracat Durumu

Ayakkabı:

Deri ve deri mamulleri ihracatında, ürünler bazında ilk sırada 296 milyon dolar ve yüzde 51,1 pay ile ayakkabı yer almaktadır. Deri ayakkabı sektörünün en büyük ihraç pazarı ise Irak’tır. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya, Bulgaristan, Almanya ve Suudi Arabistan izlemektedir.

Deri Giyim:

Deri giyim ürün grubu ihracatında rakamlar 40 milyon dolara yaklaşmış görülmektedir. Bu ürün grubunda ise en büyük Pazar payı 10 milyon dolarla Rusya’ya aittir. Rusya’yı sırasıyla Almanya, Fransa, İtalya ve ABD takip etmektedir.

Kürk Giyim:

Deri ürünleri ihracatında önemli payı bulunan ürünlerden biri de kürk giyimdir. Yaklaşık 19 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan bu grubun en önemli ihracat pazarı ise 12 milyon dolarla yine Rusya’dır.  2. Sırada İtalya’nın yer aldığı listeyi sırasıyla, ABD, Fransa ve Almanya takip etmektedir.

Yarı İşlenmiş/Bitmiş Deri:

 

65 milyon dolarlık bir ihracat payına sahip olan yarı işlenmiş bitmiş deri alanında ise en fazla ihracat yaptığımız ülke Hindistan olmuştur. Sonrasında İtalya, Almanya, Çin ve Bulgaristan gelmektedir.

 

İşlenmiş Kürk:

 

15 milyon dolarlık bir ihracat rakamı bulunan işlenmiş kürk ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke 5 milyon dolarla İtalya olmuştur. İtalya’yı, Çin Almanya ve Fransa takip etmektedir.

 

Saraciye Ürünler:

Deri ihracatı alanında 60 milyon dolarlık bir oranla yüksek bir paya sahip olan Saraciye deri ürünlerinin en fazla ihraç edildiği ülke ise Almanya’dır. Almanya’yı İngiltere, Irak, Fransa ve İtalya takip etmektedir.

Türkiye Dericilik Sektörünün Gelecek Beklentileri

Türk deri sektörü yurt içinde hayvan sayısının yetersiz olması nedeniyle ham deride ithalata bağımlıdır. Bu durum sektörün döviz kurundaki gelişmelere karşı duyarlılığını artırmaktadır. Ayrıca deri sektörü, maliyetlerde kaydedilen yükselişleri tüketiciye yansıtamamaktadır. Bu durum sektörün kârlılığı üzerinde baskı kurmaktadır. Sektörün en büyük beklentisi bu olumsuzlukların en az düzeye indirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması. Ayrıca, Deri sektöründe yatırımlar ayakkabı imalatı yapan firmalar önderliğinde gerçekleştirilmektedir. Derinin tabaklanması sektöründe daha çok modernizasyona yönelik yatırımlar yapılmasına yönelik çağrılar yanıt beklerken, oldukça düşük seviyede seyreden d eri ve kürkten giyim eşyası sektörü de yatırım bekleyen gruplar olarak dikkat çekmektedir.

 

derivesen Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir