MEDİKAL POSTUN SAĞLIĞA ETKİLERİ

Medikal post, koyun postlarının özel tabaklama yöntemleri ile doğal yapıları bozulmadan işlenmesi ile üretilen bir posttur. Sağlık alanında bazı hastalıkların iyileştirilmesinde etki gösteren medikal koyun postu, uyku düzeninin sağlanmasından, pramitüre doğan bebeklerin gelişimine, tükenmişlik sendromunun iyileştirilmesinden bası (yatak) yaralarının oluşumunun engellenmesine kadar çok sayıda fayda sağlayan doğal bir üründür. Medikal koyun postları, kromsuz özel tabaklama yöntemiyle işlenmiş olup, insan sağlığına ve doğaya zararlı hiç bir kimyasal madde ve ağır metal içermez.

MUCİZEVÎ BİR ETKİ

 Eski çağlardan beri, insanlar tarafından pek çok alanda kullanılan koyun postu, yakın zamandan bu yana medikal alanda da pek çok hastalık ve sorunun tedavisinde de kullanılmaktadır. Orijinal koyun derisi ve kürkünden yapılan medikal koyun postu, çok eski dönemlerde insanlar tarafından kullanılmıştır. Özellikle de savaşlarda yaralanan kişilerin iyileşmesi, incinme, burkulma, fiziksel yaralanma gibi problemlerin daha kısa sürede ortadan kaldırılmasında da sıkça başvurulan bir ürün olmuştur.

Medikal kuzu postu üzerinde taşıdığı milyonlarca yünün lif yapısı gereği bazı faydalar sağlar. Yünlerin kendi aralarında sürtünmesiyle oluşturduğu iletkenlikle vücuttaki elektriği nötralize eder. Kan dolaşımını hızlandırmada ve sinir sitemini düzene sokmada önemli rol oynar. Medikal kuzu postu, sürekli yatağa bağımlı hastalarda oluşan bası yaralarını engellemede %100  etkilidir. Bu özelliğinin en büyük sebebi yatan hasta ile yatılan zemin arasında sürekli bir hava sirkülasyonun oluşması ve bu hava akımının kesilmemesidir. Havalı yatak dahil hiç bir tedavi aracı bu kadar etkili bir koruma sağlayamaz.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA SON

Kronik bir ağrı sendromu olan fibromiyaliji, Halk arasında “Tükenmişlik sendromu” olarak da bilinir.  Uyku bozukluğu, kas iskelet sistemi ağrısı ve yorgunluğun iç içe yaşandığı bir rahatsızlıktır. Hastalardaki diğer şikayetlerden bazıları ise, anksiyete, kronik baş ağrısı, kronik yorgunluk sendromudur. Depresyon, irritabl barsak sendromu, irritabl mesane sendromu ve huzursuz bacak sendromudur. Medikal koyun postunun tükenmişlik sendromun tedavisinde son derece etkilidir. Yapılan araştırmalar bunu ortaya koymuştur.  Araştırmanın sonuç bölümünde ise şu ifadelere yer verilmiştir:

  • Medikal koyun postu kullanmadan önce ağrı kesici-kas gevşetici kullanma, fizik tedaviye başvurma, eve kapanma gibi durumlara başvuran hastaların, bu durumlara karşı daha dirençli olduğu ve bunlara ihtiyaç duymada azalma yaşandığı saptanmıştır.
  • Diğer yandan medikal koyun postu kullanımı sonrasında hastalarda görülen ağrı skorunda ve şiddetinde de yüzde 70 düzeyinde bir azalma yaşanmıştır.
  • Hastaların, kas kuvvetinde, fiziksel dayanıklılıklarında ve enerjilerinde de artış yaşandığı ortaya çıkmıştır.
  • Hastaların uyku düzensizliklerinin sona erdiği, buna bağlı olarak da kendilerini daha dinç hissettikleri belirlenmiştir.

derivesen Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir