TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA MEDİKAL POST İLE SON

Kronik bir ağrı sendromu olan fibromiyaliji, halk arasında “Tükenmişlik sendromu” olarak da bilinir. Son yıllarda adını sıkça duymaya başladığımız tükenmişlik sendromu, uyku bozukluğu, kas iskelet sistemi ağrısı ve yorgunluğun iç içe yaşandığı bir rahatsızlıktır. Bu sendromu yaşayan hastalarda ortaya çıkan diğer şikâyetlerden bazıları ise, anksiyete, kronik baş ağrısı, kronik yorgunluk sendromu, depresyon, irritabl barsak sendromu, irritabl mesane sendromu ve huzursuz bacak sendromudur.

Tükenmişlik Sendromu Nedir?

Bir hastalık olarak görülmeyen bu durum kişisel başarı, duyarsızlaşma ve duygusal tükenme olarak 3 boyutta ele alınmaktadır. Daha çok insanlarla yoğun şekilde yüz yüze çalışan kişilerde duyarsızlaşma, duygusal çöküntü ve düşük başarı olarak görülen bu sendrom yavaş ve sinsi bir şekilde ilerler ve ortaya çıkar.

Belirtileri ise duygusal, davranışsal ve bedensel olarak 3 ayrı alanda yüzü aşkın şekilde ortaya çıkabilir. Bir kişiye tükenmişlik sendromu teşhisi konulması için ise yaşadığı şikayet ve belirtilerin 3 ay boyunca devam etmesi, ayrıca en az 12 noktada (ense, baş, göğüs, kalça diz vb. ) ağrıya hassas olunması şarttır. Kronik bir sendrom olan bu rahatsızlıkta bir ilaç tedavisi uygulanmamaktadır. Psikolog ve fizik tedavi destekleri ile tedavi edilen tükenmişlik sendromunun bir diğer çaresi de medikal koyun postudur.

Medikal Koyun Postunun Faydaları

Orijinal koyun derisi ve kürkünden yapılan medikal koyun postu, bası yaralarından uyku düzeni bozukluklarına, prematüre bebeklerin gelişiminden, bebeklerin yaşam kalitesini yükseltmesine, tükenmişlik sendromunun iyileştirilmesine kadar çok geniş bir alanda fayda sağlamaktadır.

Gerçek yünün sağladığı sıcaklıkla, kullanıcılarda kan akışını hızlandırmasıyla eklem, kas ve damar rahatsızlıklarında da olumlu etkiler gösteren medikal koyun postları, ruhsal açıdan da pozitif etkiler yaratmaktadır. Çok eski dönemlerde insanlar tarafından özellikle de savaşlarda yaralanan kişilerin iyileşmesi, incinme, burkulma, fiziksel yaralanma gibi problemlerin daha kısa sürede ortadan kaldırılmasında sıkça başvurulan koyun postları, medikal alanda da kullanılmaya başlanmıştır.

Medikal Koyun Postunun Tükenmişlik Sendromuna Etkisi

Tükenmişlik sendromunun tedavisindeki ana hedef ise;  ağrıyı azaltmak, uyku kalitesini artırmak, kas sağlığını korumak için fiziksel aktiviteyi arttırmak ve günlük işleyiş faaliyetlerini normale döndürmektir.

Tedavide uyku düzeninin normalleştirilmesi, kaliteli ve sağlıklı bir uykunun, sendroma bağlı sorunların ciddi oranda azalmasında son derece etkili bir durumdur. Kişilerin yaşadığı uyku bozukluğunun yeniden normal bir düzeye çekilmesinde, uyku kalitesinin arttırılmasında ve düzenli uykunun sağlanmasında ise medikal koyun postunun etkisi oldukça yüksektir. Bu durum, medikal koyun postunun uyku düzeni sağlama aracılığı ile tükenmişlik sendromunun tedavisinde etkili olduğunu da gözler önüne sermektedir.

MEDİKAL POST ŞİKAYETLERİ AZALTIYOR

Tükenmişlik sendromu yaşayan kişilerde; kas ve eklem ağrıları, genelleştirilmiş zayıflık, canlanmayan uyku, bilişsel işlev bozukluğu, yorulma, sertlik, gerginlik baş ağrısı oluşmaktadır. Ayrıca huzursuz bacak şikayetleri, sinirli bağırsak ve mesane sendromu, kuru göz, parestezi gibi belirti ve şikayetler açığa çıkmaktadır.  Medikal koyun postunun yukarıda saydığımız bu faydaları sayesinde, kişilerde görülen tükenmişlik sendromuna bağlı bu şikayetlerde de azalma yaşandığı görülmüştür.

Türkiye’de, 18 yaşından büyük tükenmişlik sendromu teşhisi konulan 36 kişi üzerinde yapılan bilimsel bir araştırma gerçekleştirildi. 20 hafta süren araştırmanın ilk 2 haftalık bölümünde hastaların hiçbirinde medikal koyun postu kullanılmadan tedavi edildiler. Bu aşamada hastalarda görülen ağrı çeşitleri ve oranları ile uyku kaliteleri kayıt altına alındı.

Araştırmanın 2. Aşamasında ise hastalara gerçek koyun postundan yapılan medikal yatak örtüsü, yastık ve iç çamaşırı kullandırıldı. Bu araştırmanın 10. ve 20. haftasında da yine hastaların klinik kayıtları alındı. Yapılan sonuç karşılaştırmasında ise fiziksel hareketlilik, ağrı, uyku, duygusal tepki, sosyal ilişki ve enerji düzeyi kriterlerinin medikal koyun postu kullanımı sonrasındaki değişimlerine bakıldı. Yapılan araştırmanın sonuç bölümünde ise şu ifadelere yer verildiği görüldü:

  • Medikal koyun postu kullanmadan önce hastalar, ağrı kesici-kas gevşetici kullanma, fizik tedaviye başvurma, eve kapanma gibi şikayetlere sahiptir. Post kullanımıyla bu durumlara karşı daha dirençli olduğu ve bunlara ihtiyaç duymada azalma yaşandığı saptanmıştır.
  • Diğer yandan medikal koyun postu kullanımı sonrasında hastalarda görülen ağrı skorunda ve şiddetinde de yüzde 70 düzeyinde bir azalma yaşanmıştır.
  • Hastaların, kas kuvvetinde, fiziksel dayanıklılıklarında ve enerjilerinde de artış yaşandığı ortaya çıkmıştır.
  • Hastaların uyku düzensizliklerinin sona erdiği, buna bağlı olarak da kendilerini daha dinç hissettikleri belirlenmiştir.

 

derivesen Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir